سایت نیروکالا با پشتیبانی LOGESTIC و فنی قطعات این اطمینان را به خریداران میدهد که احتمال بروز خطا و اشتباه در خرید و حمل و نقل به حداقل برسد.پشتیبانی LOGESTIC به معنای مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال کالا از نقطه مبدأ به مقصد می‌باشد. در حقیقت این پشتیبانی بخشی از زنجیره تأمین محصولات است که وظیفه جابجایی یک مرسوله و رساندن آن به دست گیرنده نهایی را برعهده دارد. نیروکالا با در نظر گرفتن این خدمات، تمامی مراحل حمل و نقل را از مرحله ثبت نهایی سفارش تا رسیدن به مقصد را پشتیبانی میکند.همچنین ظرفیت پشتیبانی فنی نیز برای تمام کالاها در نظر گرفته شده است. پشتیبانی فنی این اطمینان را به خریدار میدهد تا قطعه‌ی خریداری شده را به لحاظ مشخصات فنی، ظاهری و کارایی را تشخیص دهد و در نصب، راه اندازی و تنظیم قطعات با مشکلی رو به رو نشوند.